Cheques SamenLoop voor Hoop

Onze voorzitter Nel Nienhuis heeft op 7 november j.l. in Bistro Kampkuiper een bijzonder mooi bedrag van €18.500 in ontvangst mogen nemen van de SamenLoop voor Hoop Almelo.

Op 11 december j.l. heeft ze in het gemeentehuis van Tubbergen ook nog eens een check van maar liefst €40.000,- uit de enorme opbrengst van de SamenLoop voor Hoop in Tubbergen in ontvangst genomen. We zijn hier de organisatie van de SamenLoop voor Hoop en alle betrokken sponsoren ontzettend dankbaar voor.

Met deze gelden kan het Alma Inloopershuis haar bijzondere werk continueren en nieuwe activiteiten/workshops blijven organiseren.